Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Sobota, 29 stycznia, 2011
W dniu 29.01.2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Przędzelu.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP dh Grzegorz Łojek, który przywitał zaproszonych gości: Przedstawiciela z KP PSP w Nisku kpt.Krzysztofa Kołodzieja, Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem Waldemara Grochowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rudniku nad Sanem dh Edwarda Szasta, przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy, sołtysa sołectwa Przędzel Mieczysława Puskarczyka, radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz przybyłych na zebranie druhny i druhów.

Sprawozdanie z działalności i plan działalności OSP złożył dh Adam Dubiel. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy przedstawił dh Grzegorz Łojek a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Wojtek Dudek. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP.

W związku z upływem kadencji został powołany nowy Zarząd w składzie:

-dh Jan Serafin - Prezes

-dh Adam Dubiel - Naczelnik

-dh Krystian Rup - Skarbnik

-dh Wojtek Dudek - Sekretarz

-dh Krzysztof Herman - Gospodarz

-dh Mariusz Blajerski - Członek Zarząduoraz Komisję Rewizyjną w składzie:

-dh Maciej Bałamut - Przewodniczący

-dh Mariusz Warchoł - Członek

-dh Dominik Dubiel - Członek

Po dokonaniu wyboru Zarządu OSP głos zabrali: kpt.Krzysztof Kołodziej oraz Burmistrz GiM w Rudniku nad Sanem Waldemar Grochowski, którzy podkreślili aktywność OSP w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w akcji przewciwpowodziowej

Po zakończeniu zebrania odbył się skromny poczęstunek.Fotogaleriaskup aut starogard gdański koparki filtry samochodowe w Motochemia.pl zlewozmywaki granitowe